ENERGIA JA ILMASTO


Turvallinen energia  
Turvallinen energia keskittyy suojelemaan kansanterveyttä, kansallista turvallisuutta ja säästää veronmaksajia estämällä rakentamasta kalliita, likaisia ja vaarallisia uusia ydinreaktoreita.

Jotta ilmastonmuutoksen torjumiseksi suojellaan kansanterveyttä ja vastataan energian tarpeisiin taloudellisesti, niin on keskityttävä ratkaisuihin joissa käytetään uusiutuvia energialähteitä.Uusiutuvaa energiaa ovat aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergia, maalämpö sekä aalloista ja vuoroveden liikkeistä saatava energia.

Bioenergiaa ovat puolestaan puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu ja kierrätyspolttoaineiden biohajoava osa. Aalto- ja vuorovesienergian tuotanto ei Suomessa nykyteknologialla ole kannattavaa, eikä niillä ainakaan vielä ole merkitystä energiantuotannossamme.

Uusiutuvan energian käyttöön vaikuttavat Suomen omat energia- ja ilmastopoliittiset linjaukset sekä EU:ssa tehdyt päätökset ja direktiivit, muun muassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävä päästökauppadirektiivi, jotka Suomen on otettava huomioon energiapolitiikassaan.

Palvelua
Motiva tarjoaa julkishallinnolle, yrityksille, kunnille ja kuluttajille tietoa, ratkaisuja ja palveluja, joiden avulla ne voivat tehdä resurssitehokkaita, vaikuttavia ja kestäviä valintoja

Ilmastonmuutos 
Ilmastonmuutos uudelleen harkittuna II fysikaalinen tiede Yhteenveto päättäjille

ETVK:n Kannanotto

Pienhiukkaspäästöt
VTT Pienhiukkaspäästöt ja niiden vähentämismahdollisuudet Suomessa
” Pienhiukkasten ominaispäästöt riippuvat voimakkaimmin käytetystä hiukkaserotuslaitteistosta. Käytetyllä polttoaineella tai tekniikalla ei ole yhtä suurta vaikutusta. Pienhiukkasten erottamiseksi savukaasusta letkusuodatin on kaikkein tehokkain laite. ”

https://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2005/T2300.pdf

Syvälämpö
Mitä on syvälämpö

Puhdasta geolämpöä maan syvyyksistä

NREP ja energia-alan startup QHeat rakentavat maailman ensimmäisen energiaa kausivarastoivan syvälämpökaivon Espooseen

Suomen maankamarassa piilee 1000 vuoden puhtaan energian varasto

 Vety

VTT ratkaisi päästöttömän vetyteknologian haasteita: Siirrettävä polttokenno-elektrolyyseri tuottaa vetyä ja vedystä sähköä päästöttömästi erinomaisella hyötysuhteella

 Ydinvoima -> ydinaseet

Ydinvoiman rauhanomainen ja sotilaallinen käyttö ovat aina lukuisilla tavoilla yhteydessä toisiinsa. Fennovoiman kohdalla yhteydet ovat erityisen tiiviit, koska ydinvoimala aiotaan hankkia Rosatomilta, jonka keskeinen tehtävä on Venäjän ydinaseiden ylläpito ja kehittäminen.
Kaikki ydinpolttoaineen tuottamiseen kykenevät maat ja laitokset voisivat teknisesti valmistaa myös ydinaseita. Ydinvoimalan polttoaineen tuotantoketju soveltuu sellaisenaan ydinasemateriaalin tuotantoon. Lähes kaikki nykyiset ydinasevaltiot ovat jossain vaiheessa valmistaneet ydinaseen siviiliydinvoimaohjelman suojissa. Näin ollen on selvää, että ydinvoiman käyttö tekee salaiset ydinaseohjelmat huomattavasti helpommiksi. Lue lisää

Atomin paluu elokuva tästä

Klikkaa kuvaa alla ja katso kansainvälisestikin tunnetun ydinvoiman asiantuntija/kriitikko Arto Laurin haastattelu