ENERGIA JA ILMASTO


Turvallinen energia  
Turvallinen energia keskittyy suojelemaan kansanterveyttä, kansallista turvallisuutta ja säästää veronmaksajia estämällä rakentamasta kalliita, likaisia ja vaarallisia uusia ydinreaktoreita.

Jotta ilmastonmuutoksen torjumiseksi suojellaan kansanterveyttä ja vastataan energian tarpeisiin taloudellisesti, niin on keskityttävä ratkaisuihin joissa käytetään uusiutuvia energialähteitä.Uusiutuvaa energiaa ovat aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergia, maalämpö sekä aalloista ja vuoroveden liikkeistä saatava energia.

Bioenergiaa ovat puolestaan puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu ja kierrätyspolttoaineiden biohajoava osa. Aalto- ja vuorovesienergian tuotanto ei Suomessa nykyteknologialla ole kannattavaa, eikä niillä ainakaan vielä ole merkitystä energiantuotannossamme.

Uusiutuvan energian käyttöön vaikuttavat Suomen omat energia- ja ilmastopoliittiset linjaukset sekä EU:ssa tehdyt päätökset ja direktiivit, muun muassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävä päästökauppadirektiivi, jotka Suomen on otettava huomioon energiapolitiikassaan.

Motiva tarjoaa julkishallinnolle, yrityksille, kunnille ja kuluttajille tietoa, ratkaisuja ja palveluja, joiden avulla ne voivat tehdä resurssitehokkaita, vaikuttavia ja kestäviä valintoja.
Pyydä tarjous ETVK:sta  energiajärjestelmän valinnan kartoituspalveluun kohteessasi, ym.

Ilmastonmuutos 
Ilmastonmuutos uudelleen harkittuna II fysikaalinen tiede Yhteenveto päättäjille

ETVK:n Kannanotto

Ydinvoima -> ydinaseet

Yksistään aurinkoenergiaa riittää koko maapallon tarpeeseen moninkertaisesti. Ihmiskunta kuluttaa energiaa vuodessa suunnilleen saman verran kuin auringon energiaa absorboituu maanpintaan ja ilmakehään yhdessä tunnissa. Energian muuntaminen, säätö ja varastoini ei tarvitse supermyrkyllistä ydinvoimaa. Ydinvoiman rauhanomainen ja sotilaallinen käyttö ovat aina lukuisilla tavoilla yhteydessä toisiinsa. Kaikki ydinpolttoaineen tuottamiseen kykenevät maat ja laitokset voisivat teknisesti valmistaa myös ydinaseita. Ydinvoimalan polttoaineen tuotantoketju soveltuu sellaisenaan ydinasemateriaalin tuotantoon. Lähes kaikki nykyiset ydinasevaltiot ovat jossain vaiheessa valmistaneet ydinaseen siviiliydinvoimaohjelman suojissa. Näin ollen on selvää, että ydinvoiman käyttö tekee salaiset ydinaseohjelmat huomattavasti helpommiksi. Lue lisää

Atomin paluu elokuva tästä

Klikkaa kuvaa alla ja katso ulkomaillakin tunnetun ydinvoiman asiantuntija/kriitikko Arto Laurin haastattelu