ENERGIA

Turvallinen energiaohjelma keskittyy suojelemaan kansanterveyttä, kansallista turvallisuutta ja säästää veronmaksajia estämällä rakentamasta kalliita, likaisia ja vaarallisia uusia ydinreaktoreita.

Jotta ilmastonmuutoksen torjumiseksi suojellaan kansanterveyttä ja vastataan energian tarpeisiin taloudellisesti, niin on keskityttävä ratkaisuihin joissa käytetään uusiutuvia energialähteitä.Uusiutuvaa energiaa ovat aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergia, maalämpö sekä aalloista ja vuoroveden liikkeistä saatava energia. Bioenergiaa ovat puolestaan puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu ja kierrätyspolttoaineiden biohajoava osa. Aalto- ja vuorovesienergian tuotanto ei Suomessa nykyteknologialla ole kannattavaa, eikä niillä ainakaan vielä ole merkitystä energiantuotannossamme.

Uusiutuvan energian käyttöön vaikuttavat Suomen omat energia- ja ilmastopoliittiset linjaukset sekä EU:ssa tehdyt päätökset ja direktiivit, muun muassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävä päästökauppadirektiivi, jotka Suomen on otettava huomioon energiapolitiikassaan. Motiva tarjoaa julkishallinnolle, yrityksille, kunnille ja kuluttajille tietoa, ratkaisuja ja palveluja, joiden avulla ne voivat tehdä resurssitehokkaita, vaikuttavia ja kestäviä valintoja.

Suomen olisi mahdollista leikata kaavailtua enemmän päästöjä ensi vuosikymmenen aikana ja  odotuksia halvemmalla. Ne voisivat parhaimmillaan jopa säästää rahaa nykyiseen kehitysuraan verrattuna.  Tähän vaikutavia tekijöitä on mm. Sähkön tuotannon halpeneminen merituulivoiman lisääntymisen vuoksi, mutta  autoilun kokonaiskustannusten putoaminen sähköautojen yleistyessä. Lue  Sitran tilaaman raportin suomen kielinen tiivistelmä tai englanniksi koko  raport

 

Suomen maankamarassa piilee 1000 vuoden puhtaan energian varasto