ENERGIA JA ILMASTO


Turvallinen energia  
Turvallinen energia keskittyy suojelemaan kansanterveyttä, kansallista turvallisuutta ja säästää veronmaksajia estämällä rakentamasta kalliita, likaisia ja vaarallisia uusia ydinreaktoreita.

Jotta ilmastonmuutoksen torjumiseksi suojellaan kansanterveyttä ja vastataan energian tarpeisiin taloudellisesti, niin on keskityttävä ratkaisuihin joissa käytetään uusiutuvia energialähteitä.Uusiutuvaa energiaa ovat aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergia, maalämpö sekä aalloista ja vuoroveden liikkeistä saatava energia.

IRENA on kansainvälinen uusiutuvan energian järjestö

Bioenergiaa ovat puolestaan puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu ja kierrätyspolttoaineiden biohajoava osa. Aalto- ja vuorovesienergian tuotanto ei Suomessa nykyteknologialla ole kannattavaa, eikä niillä ainakaan vielä ole merkitystä energiantuotannossamme.

Uusiutuvan energian käyttöön vaikuttavat Suomen omat energia- ja ilmastopoliittiset linjaukset sekä EU:ssa tehdyt päätökset ja direktiivit, muun muassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävä päästökauppadirektiivi, jotka Suomen on otettava huomioon energiapolitiikassaan.

Suomi on sitoutunut ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tiukkoihin kansainvälisiin päästötavoitteisiin. Energiaviraston tehtävänä on yhdessä Motivan kanssa vauhdittaa päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä. 

Motiva tarjoaa julkishallinnolle, yrityksille, kunnille ja kuluttajille tietoa, ratkaisuja ja palveluja, joiden avulla ne voivat tehdä resurssitehokkaita, vaikuttavia ja kestäviä valintoja. Energianeuvojat maakunnissa


Entäs sitten, kun ei tuule ja on kylmä? – Energiaa voidaan varastoida monella tavalla.
Kotimme voivat pian lämmitä syvältä maan ytimestä tulevalla lämmöllä.

 

Huomioitavaa ilmaston tutkinnasta
Paljon puhuttu IPCC edustaa politikointia, mutta sen sijaan hallituksista riippumaton kansainvälinen ilmastopaneeli NIPCC on tiedemiesten ja tutkijoiden yhteenliittymä jonka tarkoituksena on ymmärtää ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia.  Lue linkistä lisää ilmastonmuutos uudelleen harkittuna II fysikaalinen tiede Yhteenveto päättäjille

Ydinvoima ja ydinaseet

Yksistään aurinkoenergiaa riittää koko maapallon tarpeeseen moninkertaisesti. Ihmiskunta kuluttaa energiaa vuodessa suunnilleen saman verran kuin auringon energiaa absorboituu maanpintaan ja ilmakehään yhdessä tunnissa. Energian muuntaminen, säätö ja varastoini ei tarvitse supermyrkyllistä ydinvoimaa.

Ydinvoiman rauhanomainen ja sotilaallinen käyttö ovat aina lukuisilla tavoilla yhteydessä toisiinsa. Kaikki ydinpolttoaineen tuottamiseen kykenevät maat ja laitokset voisivat teknisesti valmistaa myös ydinaseita. Ydinvoimalan polttoaineen tuotantoketju soveltuu sellaisenaan ydinasemateriaalin tuotantoon.

Lähes kaikki nykyiset ydinasevaltiot ovat jossain vaiheessa valmistaneet ydinaseen siviiliydinvoimaohjelman suojissa. Näin ollen on selvää, että ydinvoiman käyttö tekee salaiset ydinaseohjelmat huomattavasti helpommiksi. Lue lisää

 

Katso ulkomaillakin tunnetun ydinvoiman asiantuntija/kriitikon Arto Laurin haastattelu. Klikkaa kuvaa.