Turvallinen energiaohjelma keskittyy suojelemaan kansanterveyttä, kansallista turvallisuutta ja säästää veronmaksajia estämällä rakentamasta kalliita, likaisia ja vaarallisia uusia ydinreaktoreita. Ydinreaktorit ovat ajautunut ratkaisemattomiin turvallisuuskysymyksiin ja ovat uhka kansanterveydelle. Jotta ilmastonmuutoksen torjumiseksi suojellaan kansanterveyttä ja vastataan energian tarpeisiin taloudellisesti, niin on keskityttävä ratkaisuihin joissa käytetään uusiutuvia energialähteitä.


YDINVOIMA

Ilmianna Euratom väärinkäytökset

 


UUSIUTUVA ENERGIA

Uusiutuvaa energiaa ovat aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergia, maalämpö sekä aalloista ja vuoroveden liikkeistä saatava energia. Bioenergiaa ovat puolestaan puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu ja kierrätyspolttoaineiden biohajoava osa. Aalto- ja vuorovesienergian tuotanto ei Suomessa nykyteknologialla ole kannattavaa, eikä niillä ainakaan vielä ole merkitystä energiantuotannossamme.

Uusiutuvan energian käyttöön vaikuttavat Suomen omat energia- ja ilmastopoliittiset linjaukset sekä EU:ssa tehdyt päätökset ja direktiivit, muun muassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävä päästökauppadirektiivi, jotka Suomen on otettava huomioon energiapolitiikassaan.

Uusiutuvan energian käyttöä pyritään energia- ja ilmastostrategian sekä Suomen kansallisen uusiutuvan energian toimintasuunnitelman tavoitteiden mukaisesti lisäämään nykyisestä. Energia- ja ilmastostrategia päivitettiin vuonna 2016.
Lue lisää Motiva

 

Aaltovoimalat

AW-Energy Oy on edelläkävijä maailmanlaajuisesti kasvavalla aalto-energiasektorilla ja sen patentoima WaveRoller -teknologia on yksi lupaavimmista sovelluksista aaltoenergiavarantojen hyödyntämiseksi. Maapallolla on tuhansia kilometrejä rantaviivaa jotka soveltuvat aalto-energian tuotantoon. Markkinapotentiaalin on esitetty olevan jopa tuulivoimasektoria suurempi.

Maavoimalat

Huima hanke Espoossa: Suomen syvin reikä ja peruskalliosta kaukolämpövoimala Muut voimayhtiöt ja kunnat seuraavat, kuinka Espoon hanke edistyy. Tiettävästi esisopimus seuraavasta maavoimalasta on Turkuun.

Reposaaren tuulipuisto


Eurajoen aurinkovoimala

 


LISÄÄ AIHEESTA
Motiva tarjoaa julkishallinnolle, yrityksille, kunnille ja kuluttajille tietoa, ratkaisuja ja palveluja, joiden avulla ne voivat tehdä resurssitehokkaita, vaikuttavia ja kestäviä valintoja.

Safe Energy / PSR