Työkyvyttömyyseläkehakemuksen mennessä muutoksenhakulautakunnan ratkaistavaksi, niin TE-toimiston ja Kelan viranomaiset alkavat hetimmiten ohjaamaan ja painostamaankin asiakasta hakemaan työmarkkinatukea toimeentulotuen sijasta.

Asiakkaan pitäisi siis tutkitusti ja todistetusti työkyvyttömänä ottaa vastaan kokoaikaista työtä, sekä osallistua julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitettuun koulutukseen, työharjoitteluun, työelämävalmennukseen, työkokeiluun taikka työhallinnon järjestämään kuntoutukseen ja kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain tarkoittamaan työtoimintajaksoon.

Miltähän työmarkkinatuki mahtaakaan näyttää näin ollen muutoksenhakulautakunnan käsittelyssä? Arvaan, että puoltaa eläkkeen hylkäämistä. Toteutuvatko viranomaistoimina näin tilanteet, joissa työkyvyttömät ohjataan työmarkkina- ja eläkeyhtiöiden keinottelun uhreiksi?

Olisiko syytä olettaa sitäkin, että vakuutusyhtiöt painostavat ja/tai ohjeistavat salaa eläkeasian käsittelyä TE-toimiston ja Kelan viranomaisissa? Vai olisiko kysymyksessä ennemminkin, ettei viranomaisissa palvella asiakasta avoimesti ja ymmärrettävästi silkkaa osaamattomuuttaan?

Odotan mielenkiinnolla kannaottoja ja varsinkin asiantuntija YTT Olli Pusalta ETVK:n facebook sivulle

Jyrki Saari

Lukekaa myös:Olli Pusa Renkien kaappaus Renkien valta 
HS- Sähköpostit paljastavat, miten eläkeyhtiöiden johtajat pehmittivät valvojaansa