Yleisesti ollaan uskomuksessa, että väestön kasvu on pahin ongelma
Eipä taida olla, sillä tieteellisten arvioiden mukaan väestö jatkaa kasvuaan parilla kolmella miljardilla mutta tasaantuu sitten 9-10 miljardiin vuonna 2050. Uhkakuvia kyllä piisaa ilman tuotakin uskomusta.

Euroopassa muslimivähemmistön osuus kasvaa, paitsi maahanmuuton myös muita suuremman syntyvyyden takia. Yhdysvaltalaisen Migration Policy Instituten ennusteen mukaan noin 20 prosenttia Euroopan väestöstä olisi muslimeita vuonna 2050. Nyt muslimien osuus EU:n väestöstä on noin viisi prosenttia. Tuo 20 prosentin keskiarvo tarkoittaisi laajoja muslimienemmistöisiä alueita, jopa muslimienemmistöisiä maitakin.

Kuinka monta ihmistä onkaan elellyt maapallolla kautta aikojen?
Maailman väestönlaskennan, PRB:n arvion mukaan vuoteen 2050 mennessä noin 113 miljardia ihmistä olisi kautta aikojen elänyt maan päällä. Tuossa arviossa on varmasti sekä taidetta, että tiedettä. Mitään demografista tietoa ei ole olemassa 99 prosentille ihmisen olemassaolosta.
Esihistoriallisista populaatioista tehdyistä oletuksista saadaan jonkinlainen karkea käsitys.

Taulukko 1

Huomautus: Äitiysajan arviot koskevat vain elävää syntymää; vielä syntymästä ei lasketa.
Lähde: Toshiko Kaneda ja Genevieve Dupuis, 2017 Maailman väestötietolomake (Washington, DC: Väestörekisteritoimisto, 2017);
Yhdistyneiden kansakuntien väestöryhmä, maailman väestönäkymät: 2017-tarkistus (New York: Yhdistyneet Kansakunnat, 2017).

Taulukko 2. Väestörekisteritiedosto

Arvioin mukaan noin 7 prosenttia kaikista syntyneistä on elossa tänään. Se on oikeastaan ​​melko suuri prosenttiosuus, kun ajattelet sitä.

 

Globaalin etiikan ongelmat
Nykyaikana poliittisin päätöksin synnytetään  alueellisesti  väestön ikääntymisongelmia. Samalla globaalin etiikan ongelmat konkretisoituvat. Filosofien ja oikeusteoreetikkojen välillä vallitsee kyllä vahva yksimielisyys  ihmisoikeuksien tarpeellisuudesta, mutta puhuttaessa siitä mitä ne tarkoittavat seuraakin  niistä erilaisia käsityksiä.

Ensimmäinen ongelma nousee eettisten, uskonnollisten ja muiden arvojemme erilaisuudesta. Toinen yleinen ongelma liittyy vapauksien ja ongelmien luonteeseen. Monien jakama näkemys on, että globaali talous kohtelee yksilöitä, yhteisöitä ja kansakuntia epätasa-arvoisesti. Globaalin etiikan mahdollisuudesta on pitkään puhuttu, mutta on selvää, ettei keskinäisten oikeuksien ja velvollisuuksien luonteesta synny yksimielisyyttä edes teoreettisella taholla.

Globaali etiikka on  ratkaisemattomissa ongelmissa. On kunnioitettava enemmän alueellisia eettisiä arvoja, jotka toimivat.  Keskeinen länsimainen oletus  on, että kaikkien kansalaisten tulee olla tasa-arvoisia maan sisällä, maan lakien edessä. Esimerkiksi väestön siirtymisen hallinta on kansallisen itsemääräämisen asia ja näin sen tulee olla jatkossakin rikollisjärjestöiden ja YK:n ylioptimistisista tavoitteista huolimatta.

ETVK, Jyrki Saari, asiamies

Lähteet:
tiede.fi/blogit/skeptikon_paivakirja/vaestotieteen_paluu
prb.org/howmanypeoplehaveeverlivedonearth/
valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78938/opm40.pdf?sequence=1