Ydinreaktorit ovat ajautunut ratkaisemattomiin turvallisuuskysymyksiin ja ovat uhka kansanterveydelle.

Ydinvoimasta ei ongelmia puutu reaktorien hajoamisten kierrätyspolttoaineella (mox.) ohellakaan:Reaktorit ovat kuukausien seisokeissa, kun niiden polttoaineet vaihdetaan hitaasti ja kömpelösti.
Miksei näinkin selvään puutteeseen olla keksitty mitään ratkaisuja? Koska polttoainejätös on reaktorista otettuna seuraavat 40 vuotta *näkemällä tappavaa. Polttoainetta lennosta vaihtajat ovat kuolleet aina ja kaikki.

Maailman ydinvoimaloiden jäähdytystä tehdään suunnattoman isoilla makean veden taivaalle tuhoavilla jäähdytystorneilla (1 800L/s/ 1 000MW reaktori). Reaktorit onkin pakko pysäyttää kesän kuivimmaksi ajaksi maailmalla (4kk).

Näitäkään ydinvoiman heikkouksia ei ole kyetty poistamaan vielä 70 vuodessakaan. Suoranaisen idiotismin jälki näkyy kaikessa mitä ydinala tekee ja tuottaa myös nykypäivänä: Mikään muu sähköntuotto ei tarvitse kuukausien polttoainevaihtoseisokkeja.
Eikä minkään muun voimalan rakenteet kaasuunnu palasiksi jo muutamissa vuosissa, kuten ydinvoimalan surullisen kuuluisat 7v kestävät turbiinit yms. Mikään muu sähköntuotto ei tuhoa likimainkaan makeaa vettä tuollaisia määriä missään suhteessa. ( Lähde: ydinvoiman 1000 kpl dokumentaatio, Arto Lauri)

Laitokset vuotaa kuin seulat myrkkyjä niskaamme, mox x 1000 entistä myrkyllisempänä?

Tšernobyl
Etupäässä ukrainalaiset, valkovenäläiset ja venäläiset tutkijat alkoivat Tšernobylin onnettomuuden jälkeen tehdä vertailututkimuksia sairauksien esiintymisestä saastuneilla ja vähemmän saastuneilla alueilla:

10 vuotta onnettomuuden jälkeen verta muodostavien elinten sairauden olivat Ukrainan saastuneilla alueilla 2,4 kertaa yleisempiä kuin muualla maassa.

Vuonna 1995 sydän- ja verisuonitaudit olivat kolme kertaa yleisempiä Valko-Venäjän saastuneilla alueilla ja evakuoitujen keskuudessa kuin muualla maassa.

Puhdistustöihin osallistuneiden keskuudessa hengenvaaralliset sydäntaudit lisääntyivät vuodesta 1992 vuoteen 1997 22,1% samanaikaisesti kun muun Valko-Venäjän väestön keskuudessa ne lisääntyivät 2,5 %.

Myös umpieritysrauhasten sairauksista kuten sokeritaudista kärsivien määrä kasvoi.

Kuusi vuotta onnettomuuden jälkeen umpieritysrauhasten sairauden olivat kolme kertaa yleisempiä Valko-Venäjän saastuneilla alueilla kuin muualla. Pahasti saastuneilla alueilla 50-60 % lapsista kärsii jostain kilpirauhasen sairaudesta.

Tshernobylin saastuttamilla alueilla säteilyn on havaittu heikentäneen immuunijärjestelmää ja sitä kautta vastuskykyä monenlaisia tauteja vastaan. Puhutaan yleisesti Tshernobyl-AIDSista. Ukrainassa immuunitoiminnan vajavaisuus havaittiin 44 % lapsista, jotka olivat saaneet kohdussa poikkeuksellisen paljon säteilyä kahtena onnettomuuden jälkeisenä vuonna. Kontrolliryhmällä vajavaisuutta oli 28 %:lla.
Tästä ja muista syistä monet tartuntataudit ovat lisääntyneet. Esimerkiksi vuonna 1995 virusten, bakteerien ja loisten levittämät taudit olivat Ukrainan saastuneimmilla alueilla viisi kertaa yleisempiä kuin vähemmän saastuneilla. Vielä vuonna 1988 alueet eivät eronneet tautien yleisyyden suhteen.

Tartuntoihin liittymättömät hengityselinten sairaudetkin lisääntyivät onnettomuuden seurauksena. Esimerkiksi Valko-Venäjällä kolmen vuoden kuluttua onnettomuudesta hengityselinten sairauden olivat pahimmin saastuneiden alueiden lapsilla 3,5 kertaa yleisempiä kuin vähemmän saastuneilla.

Radioaktiiviset aineet ovat vahingoittaneet myös munuaisia, virtsateitä ja sukuelimiä. Esimerkiksi Valko-Venäjän saastuneimmilla alueilla onnettomuuden jälkeen syntyneillä tytöillä on sukuelinten häiriötä viisi kertaa ja pojilla kolme kertaa enemmän kuin vähemmän saastuneilla alueilla.

Nuorten miesten impotenssi korreloi saastumisen määrän kanssa.
Säteily on vahingoittanut myös ihmisten lihaksia ja luustoa. Saastuneella alueella Ukrainassa on esimerkiksi syntynyt lapsia, joilla ei ole käytännöllisesti katsoen ollut lainkaan luustoa. Tällaisia ihmisten ”meduusalapsia” on tavattu aiemmin ainoastaan Marshall-saarilla 1950-luvun ydinkokeiden jälkeen.

Hermosto ja aistielimetkään eivät ole säästyneet radioaktiivisten aineiden kynsistä. Esimerkiksi Ukrainassa hermojärjestelmän heikkous ja autonomisen hermoston häiriöt olivat viisi kertaa yleisempiä evakuoitujen lapsilla kuin maassa keskimäärin.

Venäjällä havaittiin 16-17-vuotiaiden lyhytkestoisen muistin ja tarkkaavaisuushäiriöiden korreloivan radioaktiivisen laskeuman voimakkuuden kanssa. Valko-Venäjällä silmälinssin sumentumista havaittiin 24,6 % säteilylle altistuneista lapsista. Kontrolliryhmällä vastaava osuus oli vain 2,9 %.

Myös ruoansulatuselimistön sairaudet ovat lisääntyneet. Esimerkiksi Valko-Venäjällä mahakatarri oli vuonna 1996 saastuneimmilla alueilla jopa kolme kertaa yleisempää kuin vähemmän saastuneilla alueilla. Ukrainan saastuneilla alueiden lapsilla mahan limakalvon rappeuma oli viisi kertaa yleisempää kuin kontrolliryhmällä.

On myös tutkimuksia, jotka osoittavat ihosairauksien lisääntyneen. Puhdistustyöntekijöiden ihosairaudet yleistyivät onnettomuutta seuranneiden kuuden vuoden aikana 16-kertaisesti.

Syöpä valloillaan
Ydinvoiman ystävienkin myöntäminen kilpirauhassyöpien lisäksi monet muut syövät ovat lisääntyneet. Esimerkiksi Venäjällä Brjanskin alueen saastuneimmissa osissa oli yhdeksän vuotta onnettomuuden jälkeen kaikenlaisia syöpiä väestömäärään suhteutettuna 2,7 kertaa enemmän kuin muissa osissa.

Leukemiaa eli verisyöpää ilmeni todennäköisesti tavallista enemmän onnettomuuden jälkeisinä kolmena ensimmäisenä vuotena, mutta tällöin niiden kirjaaminen rekistereihin oli kiellettyä. Myöhemmistä tapauksista on saatu tutkimusaineistoa. Ukrainan saastuneimmissa osissa vuonna 1986 syntyneillä lapsilla oli 3-10 vuotta onnettomuuden jälkeen kolme kertaa enemmän leukemiaa kuin vähemmän saastuneissa osissa.

Valko-Venäjällä havaittiin 1990-luvun puolessa välissä, että keuhkosyöpää oli evakuoitujen keskuudessa neljä kertaa enemmän kuin maassa keskimäärin. Voimakkaasti saastuneella Gomelin alueella sisäelin-, paksusuoli-, rinta-, virtsarakko-, munuais- ja keuhkosyöpä lisääntyivät selvästi ja niiden esiintymistiheys korreloi Tshernobylin saastelaskeuman voimakkuuden kanssa.

Säteily lisäsi myös mutaatioita perintötekijöissä. Esimerkiksi Downin oireyhtymä lisääntyi Valko-Venäjän 17 saastuneimmassa piirikunnassa 49 % vuosina 1987-88. Säteilyä saaneiden vanhempien lapset ovat monien tutkimusten mukaan sairaampia kuin muut. Säteilytetyille isille vuosina 2000-2005 syntyneistä lapsista vain 2,5-9,2 % oli käytännöllisesti katsoen terveitä, kun kontrolliryhmän lapsista terveitä oli 18,6-24,6 %.

Radioaktiiviset aineet vahingoittivat myös sikiöitä ja siksi synnynnäisesti epämuodostuneiden lasten määrä kasvoi. Ukrainan saastuneimmilla alueilla epämuodostuneiden vastasyntyneiden osuus on 2,8 kertaa suurempi kuin vähemmän kärsineillä alueilla. Esimerkiksi liikasormisuus, sisäelinten ja raajojen epämuodostumat, jalattomuus ja kädettömyys sekä hidaskasvuisuus ovat lisääntyneet merkittävästi.

Kaiken kaikkiaan ihmisten, varsinkin lasten kunto on heikentynyt ratkaisevasti. Esimerkiksi Ukrainan saastuneilla alueilla kroonisesti sairaiden lasten osuus aikavälillä 1986-2003 kasvoi 8,4 %:sta 77,8 %:iin samanaikaisesti kun onnettomuuden pahimmilta vaikutuksilta säästyneillä alueilla tämä osuus pysyi suunnilleen samana.

Vuosina 1995-1998 Venäjän Brjanskin alueen saastuneissa piirikunnissa rekisteröityjä tauteja sairastavien lasten osuus oli 1,5-3,5 kertaa suurempi kuin Brjanskin alueella keskimäärin. Säteilytetyissä ihmisissä ilmeni kaikenlaisia ennenaikaiseen ikääntymiseen liittyviä oireita. Venäjällä ja Valko-Venäjällä heidän havaittiin olevan biologisesti 7-9 vuotta ikäisiään vanhempia.

Monet näistä sairauksista ovat johtaneet myös kuolemaan.

Laajan tutkimusaineiston perusteella kirjan tekijät päätyvät arvioon, jonka mukaan Tshernobyl on jo tappanut useita satoja tuhansia ihmisiä entisen Neuvostoliiton alueella. Muualla pohjoisella pallonpuoliskolla on voinut kuolla vielä enemmän ihmisiä. Tähän yllättävään tulokseen Jablokov ja kumppanit päätyvät, siksi että muualla säteilylle altistuneita ihmisiä on monin verroin enemmän.

Ydinvoimalat ovat läheisessä yhteydessä ydinaseisiin, lue aiheesta myös: YK sopimus kieltää ydinaseet

Ilmianna-Euratom- väärinkäytökset