Yrityksille

EU velvoittaa , että yrityksillä on oltava käytössään prosessi, jolla yhteiskuntaan, ympäristöön, ihmisoikeuksiin, eettisiin kysymyksiin ja kuluttaja-asioihin liittyvät näkökohdat liitetään niiden toimintastrategiaan.

Rohkaisemme ja ohjaamme yrityksiä, yhteisöjä ja yksilöitä toimimaan eettisesti kestävällä tavalla

Järjestömme toimittaa eettisiä sääntöjä eri toimeksiantajille, kehittää, tiedottaa ja mittaa niiden käyttöä ja tehokkuutta. Eettiset säännöstöt antavat ohjeita hyvää toimintaa varten. Ne eivät yleensä sisällä yksityiskohtaisia toimintaohjeita,  vaan koostuvat ydinarvoista ja periaatteista  joita tulkitaan vaihtelevissa työtilanteissa. Ne antavat yksinkertaisessa muodossa hyvin muistettavia ”peukalosääntöjä”.

Eettisillä säännöillä ei välttämättä ole haluttua ohjaavaa vaikutusta ellei niitä vahvisteta julkisesti, tueta koulutuksella ja tiedottamisella. Tutkimuksia olemme tehneet vuodesta 2013 alkaen pk-yrityssektorille. Toteutamme tutkimuksia mm. puhelinkyselyinä. Käytämme ISO 26000 standardin ohjeita, arviointia ja tarkastusta yrityksien ja organisaatioiden sosiaalisen vastuun edistämisessä.

etvk_esite

TIETOSUOJA-ASETUS UUDISTUI 25.5.2018 ALKAEN
Yrittäjän/rekisterinpitäjän tulee laatia jokaisesta eri henkilörekisteristä  rekisteriseloste, joka on pidettävä yleisesti saatavilla esimerkiksi rekisterinpitäjän toimipaikassa tai verkkopalvelussa.
Rekisteriseloste word
Lomake pdf
Täyttöohje

TEE 10 MINUUTIN tietoisuuskysely omaan käyttöön pk yrityksille
OPPAITA

ISO 26000 standardin 7 yritysvastuun pääaluetta 
Vastuullinen_yrittajyys_pkyrityksissa
Yritysvastuun_raportoinnin_ensiaskeleet

Globaalit puitesopimukset yritysvastuun työkaluna

 

 

Suomen Pienyrittäjät Ry

Suomen Pienyrittäjät Ry on valtakunnallinen, poliittisesti sitoutumaton yrittäjyyden toimintaedellytyksiä edistävä yrittäjien vaikutuskanava.