YRITYKSILLE

 

Rohkaisemme ja ohjaamme yrityksiä, yhteisöjä ja yksilöitä toimimaan eettisesti kestävällä tavalla. Käytämme ISO 26000 standardin ohjeita, arviointia ja tarkastusta yrityksien ja organisaatioiden sosiaalisen vastuun edistämisessä.

EU velvoittaa, että yrityksillä on oltava käytössään prosessi jolla yhteiskuntaan, ympäristöön, ihmisoikeuksiin, eettisiin kysymyksiin ja kuluttaja-asioihin liittyvät näkökohdat liitetään niiden toimintastrategiaan.

Järjestömme toimittaa sopimuksen mukaan eettisiä sääntöjä toimeksiantajille, kehittää, tiedottaa ja mittaa niiden käyttöä ja tehokkuutta. Eettiset säännöstöt antavat ohjeita hyvää toimintaa varten.

Ne eivät yleensä sisällä yksityiskohtaisia toimintaohjeita,  vaan koostuvat ydinarvoista ja periaatteista  joita tulkitaan vaihtelevissa työtilanteissa. Ne antavat yksinkertaisessa muodossa hyvin muistettavia ”peukalosääntöjä”.

Eettisillä säännöillä ei välttämättä ole haluttua ohjaavaa vaikutusta ellei niitä vahvisteta julkisesti, tueta koulutuksella ja tiedottamisella.

 


YRITYSVASTUUN ITSEARVIOINTI
Ilmainen, ei kirjautumista, 10 min. tietoisuuskysely omaan käyttöön pk yrityksille


OPPAITA

ISO 26000 standardin 7 yritysvastuun pääaluetta 
Vastuullinen_yrittajyys_pkyrityksissa
Yritysvastuun_raportoinnin_ensiaskeleet

Globaalit puitesopimukset yritysvastuun työkaluna

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet

 

YRITYSSAATAVIEN PERINNÄSTÄ 
Laki saatavien perinnästä

10 e § (18.1.2013/31)
Vakiokorvaus perintäkuluista Jos kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain (30/2013) 1 §:ssä tarkoitettu maksu on viivästynyt siten, että velkojalla on oikeus viivästyskorkoon, velkojalla on oikeus saada velalliselta 40 euroa vakiokorvauksena perintäkuluista. Velkojalla on tällöin oikeus saada korvausta 10 §:ssä tarkoitetuista perintäkuluista vain siltä osin kuin niiden määrä ylittää vakiokorvauksen määrän.

 

Suomen Pienyrittäjät Ry

Suomen Pienyrittäjät Ry on valtakunnallinen, poliittisesti sitoutumaton yrittäjyyden toimintaedellytyksiä edistävä yrittäjien vaikutuskanava.