Yrityksille

Järjestömme toimittaa eettisiä sääntöjä eri toimeksiantajille, kehittää, tiedottaa ja mittaa niiden käyttöä ja tehokkuutta.Säännöstöt antavat ohjeita hyvää toimintaa varten.

Ne eivät aina sisällä yksityiskohtaisia toimintaohjeita,  vaan ne voivat koostua ydinarvoista ja periaatteista, joita tulkitaan itsenäisesti vaihtelevissa työtilanteissa. Niiden voima on siinä, että ne antavat yksinkertaisessa muodossa hyvin muistettavia ”peukalosääntöjä”.
Ongelmana on se, että säännöt voivat yksinkertaistaa asioita liikaa. Toisaalta, mikäli säännöistä pyritään saamaan kattavia, ne muuttuvat helposti liian monimutkaisiksi. Eettisillä säännöillä ei ole haluttua ohjaavaa vaikutusta ellei niitä vahvisteta julkisesti, tueta koulutuksella ja tiedottamisella. Tutkimuksia olemme tehneet vuodesta 2013 alkaen pk-yrityssektorille. Toteutamme tutkimuksia mm. puhelinkyselyinä.

Käytämme ISO 26000 standardin ohjeita, arviointia ja tarkastusta yrityksien ja organisaatioiden sosiaalisen vastuun edistämisessä.

etvk_esite

TIETOSUOJA-ASETUS UUDISTUU 25.5.2018 ALKAEN
Yrittäjän/rekisterinpitäjän tulee laatia jokaisesta eri henkilörekisteristä  rekisteriseloste, joka on pidettävä yleisesti saatavilla esimerkiksi rekisterinpitäjän toimipaikassa tai verkkopalvelussa.
Rekisteriseloste word
Lomake pdf
Täyttöohje

TEE 10 MINUUTIN tietoisuuskysely omaan käyttöön pk yrityksille
OPPAITA

ISO 26000 standardin 7 yritysvastuun pääaluetta 
Vastuullinen_yrittajyys_pkyrityksissa
Yritysvastuun_raportoinnin_ensiaskeleet

Globaalit puitesopimukset yritysvastuun työkaluna

EU velvoittaa , että yrityksillä on oltava käytössään prosessi, jolla yhteiskuntaan, ympäristöön, ihmisoikeuksiin, eettisiin kysymyksiin ja kuluttaja-asioihin liittyvät näkökohdat liitetään niiden toimintastrategiaan.

Suomen Pienyrittäjät Ry

Suomen Pienyrittäjät Ry on valtakunnallinen, poliittisesti sitoutumaton yrittäjyyden toimintaedellytyksiä edistävä yrittäjien vaikutuskanava.